eller ha noen dråper i satin oil conditioner eller mask for å forsterke de nærings-givende effekte